Het is onze missie op scholen werkgeluk te brengen.

Leerkrachten voelen zich beknot in een cultuur van controle en regelgeving (autonomie). Ze ervaren onvoldoende waardering voor hun professionaliteit (competentie). Er kan sprake zijn van een wij-zij cultuur tussen management en team (verbondenheid). De intrinsieke motivatie van leerkrachten staat zwaar onder druk.

Hier brengen wij verandering in aan. De doorgaande dialoog creëert een veilige kwaliteitscultuur waarin ieder teamlid autonomie ervaart en zich erkend weet in zijn professie. Management en team dragen samen hun steentje bij aan de bezieling van de school, en zijn er persoonlijk aan verbonden. De school straalt van werkgeluk.

Onze geschiedenis

In 2001 verhuisde Netty Baan naar Papoea, Indonesië, waar zij in een bergdorp leraren trainingen startte. Dit groeide uit tot een onderwijsorganisatie waarin jongeren opgeleid worden tot intrinsiek gemotiveerde docenten. Hun toewijding, verantwoordelijkheid en kwaliteit hebben zichtbaar impact op scholen. Netty’s conclusie: intrinsieke motivatie is voorwaarde voor werkgeluk.

Geldt dit ook niet voor het Nederlandse onderwijs? Met deze gedachte in het achterhoofd heeft zij grondig onderzoek gedaan naar het concept intrinsieke motivatie. Allereerst vanuit de literatuur. Daarna volgden vele gesprekken met leerkrachten in binnen- en buitenland. Ook is er kwantitatief onderzoek gedaan. Uit alles blijkt dat de inzet op intrinsieke motivatie een wereld van verschil kan maken.

De resultaten van bijeenkomsten op scholen zijn bijzonder moedgevend. In de dialoog tussen management en team over de gezamenlijke bezieling ontstaat er een atmosfeer van opluchting en dankbaarheid. Eindelijk kunnen we het hierover hebben. Eindelijk komen we tot elkaar en hebben we het over dingen die ertoe doen. Eindelijk word ik serieus genomen.

Over de oprichter

Netty Baan zoekt naar diepgaande en duurzame oplossingen. Een training hier of daar is niet voldoende. Het moet een stap verder gaan en het hart raken. De motivatie van binnenuit houdt mensen staande. Het geeft innerlijke kracht en eigenwaarde. Het verhoogt het welbevinden. Dat passioneert haar.

Als docent is Netty op allerlei manieren betrokken geweest bij het onderwijs. Van juf voor de klas tot bestuurder. Ze verstaat de taal van de onderwijswereld. Als psycholoog is zij in staat mensen te zien en begrijpen, om daarna samen te zoeken naar verbetering . Deze combinatie blijkt uiterst vruchtbaar voor het realiseren van werkgeluk binnen het onderwijs.

Meer over Netty
Wat anderen zeggen

Het is goed om naar jezelf en je team te kijken. Waar liggen de kansen en waar moet bijgeschaafd worden? Samen een goed team vormen vergt een stukje coaching. We zijn blij dat Netty ons daarbij helpt. Met haar open luisterhouding, het juiste doorvragen en de respectvolle houding tegenover de medemens maakt haar tot een waardevolle coach. Dankjewel

C.C. (Lianne) WesterbekeOnderwijsassistent bij SMDB

We hebben 2 fijne bijeenkomsten gehad, waarbij Netty op een hele laagdrempelige manier (o.a. met behulp van plaatjes) de vinger op de zere plek wist te leggen. De dingen die speelden binnen het team konden zodoende open besproken worden.
Op de volgende bijeenkomst hebben we met elkaar gedeeld waar we veel waarde aan hechten tijdens ons werk. Hierdoor leer je elkaar nóg beter kennen en ga je elkaar ook meer waarderen. De wil om een hecht team te zijn wordt op deze manier groter. Communicatie is hierbij zó belangrijk!

AnoniemDocente

Hoeveel werkgeluk ervaar jij als leerkracht in het onderwijs? De WemasterEd test toetst jouw score op de drie elementen van intrinsieke motivatie en laat zien waar je behoefte aan hebt.

Meer info

Plan vrijblijvend een inspiratiesessie in en ervaar de verademende kracht van de dialoog. Deze open en eerlijke manier van ontmoeten ontspant het team.

Meer info

WemasterEd biedt een interactieve training toegespitst op het realiseren van intrinsieke motivatie en werkgeluk binnen scholen. Bekijk ons programma.

Meer info