Skip to main content

Hoeveel werkgeluk ervaar jij als leerkracht in het onderwijs?

Je krijgt veel ruimte, je weet je gewaardeerd en je kan fijn samenwerken met je collega’s. Je straalt van werkgeluk. Of: je wordt gecontroleerd en aangestuurd op details, je voelt je niet serieus genomen en er is weinig vertrouwen in het team. Je haakt af door gebrek aan werkgeluk. Twee uitersten met daartussen allerlei varianten. De mate van je intrinsieke motivatie speelt hierin een belangrijke rol.

Intrinsieke motivatie wordt gevormd door gevoelens van autonomie, competentie en sociale verbondenheid. Ofwel, in hoeverre je vrijheid ervaart, jezelf als professional ziet en je veilig voelt tussen je collega’s (www.selfdeterminationtheory.org). Dit vertelt iets over jouw mate van werkgeluk.

Doe de test en ontdek hoeveel werkgeluk jij als leerkracht in het onderwijs ervaart.

De WemasterEd test toetst jouw score op de drie elementen van intrinsieke motivatie en laat zien waar je behoefte ligt. Ben je een stralende leerkracht of is er ruimte voor ontwikkeling?

Deel de test met je collega’s en vergelijk de resultaten.